Regulamin wynajmu apartamentów

1. Okres rozliczeniowy wynajmu wynosi dobę, doba trwa od godziny 13.00 do godziny 11.00 istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb klienta.

2. Przyjazd/wyjazd klienta w innych godzinach niż standardowe - konieczność uzgodnienia z wynajmującym

a) przyjazdy do apartamentu odbywają się w godzinach od 13.00 do 20.00

b) wyjazdy z apartamentu odbywają się w godzinach od 8.00 do 11.00

3. Na dzień przed przyjazdem/wyjazdem do/z apartamentu klient jest zobowiązany do skontaktowania się z osobą obsługującą apartament w godzinach od 8.00 do 18.00 w celu ustalenia godziny przyjazdu /wyjazdu oraz przekazania kluczy do apartamentu.( telefon kontaktowy 514-404-130 )

4. W momencie przyjazdu do apartamentu klient legitymuje się ważnym dokumentem tożsamości i otrzymuje klucze do mieszkania.

5. Umowa najmu może być z klientem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji, jeżeli:

a) liczba osób nocujących w apartamencie przekracza liczbę osób wymienioną w umowie najmu

b) klient naruszył regulamin porządku domowego lub ciszę nocną

6. Za naruszenie regulaminu porządku domowego i doprowadzenie przez klienta do interwencji służb ochrony obiektu mieszkalnego , klient pokrywa koszty przyjazdu grupy interwencji ochrony i zobowiązuje się do zapłąty kary umownej w wysokości 200 PLN.

7. Pobyt zwierząt domowych w apartamencie wymaga uzyskania zgody przy rezerwowaniu apartamentu.

8. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego (lub późniejszego przybycia) bez względu na powód wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

9. W apartamentach pobierana jest kaucja jako zabezpieczenie opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody także na inne cele np: przypadek zgubienia pilota lub kluczy.

10. Klient odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to ,aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z jego winy wykonane zostały na jego koszt.

11. Za rzeczy pozostawione przez klienta w apartamencie wynajmujący nie odpowiada.

12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 do 6.00

13. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim.

14. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie do godziny 22.00

15. Osoby odwiedzające apartament zgłaszane są u ochrony obiektu.

Aktualności


21 maja 2014

W Krynicy Zdroju zostało wyznaczonych kilka bardzo ciekawych tras rowerowych. Wielu turystów odwiedzających nasz apartament wybiera taki sposób zwiedzania okolicy. czytaj więcej